Wij zijn dolblij met de geboorte van Emma. Op het werk zijn ze dat niet.

Schermafbeelding 2019-02-28 om 11.54.56

Drie op de vier werkende vrouwen krijgen te maken met een vorm van discriminatie of ongelijke behandeling door hun zwangerschap of moederschap. Hoog tijd om daarmee komaf te maken. En dus schakelden de federale overheid en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen communicatiebureau Absoluut in voor een sensibiliseringscampagne.

Weinig zwangere vrouwen en jonge mama’s dwingen hun rechten af als ze het slachtoffer worden van discriminatie op het werk. Velen aanvaarden zelfs gewoon dat ‘moeder worden’ hun carrière in de weg staat. Absoluut niet oké! Daarom gaan de federale overheid en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de strijd aan met zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie.

Samen met communicatiebureau Absoluut lanceerden ze de sensibiliseringscampagne ‘Mama blijft aan boord.’ Doel van die campagne is om vrouwen die zwanger willen worden, zwangere vrouwen en jonge mama’s bewust te maken van hun rechten. Niemand mag gediscrimineerd, afgewezen of geïntimideerd worden op basis van een zwangerschap of het moederschap.

Absoluut bereikt de specifieke doelgroep niet via traditionele media, maar via kanalen waarmee zwangere vrouwen en mama’s regelmatig in aanraking komen. Flyers, folders, postkaarten en affiches worden verdeeld door o.a. gynaecologen, ziekenhuizen, mutualiteiten, vroedvrouwen en Kind & Gezin. Ook in de Roze Doos, die alle jonge ouders cadeau krijgen, zitten de campagnematerialen.

In Flair (Nederlands- en Franstalig) verschijnen advertenties, Zappy geeft redactionele aandacht aan het thema (o.a. in de newsletter) en op zappy.be komen banners. De Facebookadvertenties – inclusief grappige kwinkslag – worden niet alleen getarget op zwangere vrouwen en jonge gezinnen, maar ook op HR-managers. En ook op Instagram is de campagne te zien

Meer info is te vinden op www.mamablijftaanboord.be.

Absoluut overtuigd? Dan leren we je graag kennen!