Informatie en diensten, die raadpleeg je steeds meer via internet. Maar ouderen, die zijn nog niet ‘en masse’ online. In 2013 bleek dat 50% van de 65- tot 74-jarigen zelfs nog nooit het internet raadpleegde. De kans is dus groot dat ze op die manier heel wat informatie mislopen.

Senioren moesten dus dringend warm gemaakt worden voor het internet. Onze opdracht: toon wanneer het internet van pas kan komen en overtuig senioren zo om hun eerste online stapjes te zetten.

Dat deden we met de campagne ‘Da’s toch handig, dat internet!’, tegelijk een slogan die de focus legt op de voordelen van het internet voor ouderen. Twee weken lang liepen er tv- en radiospots op Radio 2, VTM, één en drie weken lang op een aantal regionale zenders. Aanvullend verschenen er enkele publireportages in ouderenbladen en werden verenigingen en de bibliotheeksector ingezet om de campagne verder te verspreiden via affiches en brochures.


9
Data
15
Interviews
7
Kranten gehaald
3758
Views
2
Tv-spots
1
Luc Appermont

De aftrap van de campagne in Antwerpen-Centraal met peter Luc Appermont leverde heel wat free publicity op. De campagne werd ook opgepikt door heel wat radio- en tv-zenders.

Absoluut overtuigd? Dan leren we je graag kennen!